Osalevad nanolaborid

Baseli Ülikool

Üldinfo

Baseli Ülikooli füüsika osakond tegeleb aktiivselt nanoteadusega. Teadusuuringuteks ning ka õpetamistööks on saadaval arvukalt kõrgresolutsiooniga skaneerivaid teravikmikroskoope ning kõrgtehnoloogiliste seadmete ning meetodite abil valmistatakse üliõhukesi kilesid. Teravikmikroskoopide abil saab uurida pindade omadusi nanoskaalas.  

Aadress

prof dr Ernst Meyer

Departement Physik

Klingelbergstrasse 82

CH-4056 Basel

Šveits

Kontaktinfo

info@unibas.ch

Veebileht

www.physik.unibas.ch

 

Nanosurf

Üldinfo

Šveitsis Liestalis asuv ettevõte Nanosurf AG on juhtiv aatomjõumikroskoopide ja skaneerivate tunnelmikroskoopide tootja. Firmal on Šveitsis 30 töötajat, lisaks töötab 7 inimest Nanosurfi USA, Saksa ja Hiina tütarettevõtetes. Ettevõte toodab ka spetsiaalseid õppetööks mõeldud aatomjõu- ning skaneerivaid tunnelmikroskoope

Aadress

dr Robert Sum

Nanosurf AG

Gräubernstrasse 12-14

CH-4410 Liestal

Šveits

Kontaktinfo

info@nanosurf.com

Veebileht

www.nanosurf.com

 

IBM Research - Zürich

Üldinfo

Ettevõtte IBM Research Zürichi uurimislabor on IBM Research’i Euroopa haru, kus töötab umbes 300 inimest ning mis tegeleb teadusliku ja tööstusliku uurimistööga näiteks sellistes valdkondades nagu teadus ja tehnoloogia ning informaatika. Zürichi uurimislabori teadlased on pälvinud kaks Nobeli füüsikapreemiat.   

Aadress

dr Rolf Allenspach

IBM Research – Zurich

Saeumerstrasse 4

CH-8803 Rueschlikon

Šveits

Kontaktinfo

dr Rolf Allenspach

ral@zurich.ibm.com

Veebileht
research.ibm.com/labs/zurich/

 

Interuniversity Microelectronics Centre - IMEC  

Üldinfo

IMEC on maailma üks juhtivaid nanoelektroonika ja nanotehnoloogia uurimiskeskusi. Keskuses töötab ligi 2000 inimest, sealhulgas üle 600 eksperdi ja teadlase välisriikidest. IMEC-is on ühendatud baasteadus ja uusimad tehnoloogilised arengud ning keskuse uurimistöö tulemusi rakendatakse meditsiinis, elektroonikas, energeetikas ning transpordis. IMEC-i teadus on 3–10 aastat ees nendest rakendustest, mida praegu tööstuses kasutatakse. 

 Veebileht

http://www2.imec.be/be_en/home.html

 

IMO-IMOMEC 

Üldinfo

IMO-IMOMEC on IMEC-iga seotud materjaliteaduse uurimislabor, mis asub Hasselti Ülikooli maineka materjaliteaduse instituudi IMO hoones. Kaks asutust teevad tihedat koostööd. IMO-IMOMEC-i on koondunud suur osa rakendusteadusest ning tööstust kaasavatest projektidest. Labori interdistsiplinaarne meeskond koosneb keemikutest, füüsikutest, inseneridest, biomeditsiini teadlastest jpt ning keskendub oma töös muuhulgas orgaanilisele sünteesile, elektroonikas kasutatavatele orgaanilistele materjalidele, biosensoritele ning nanofüüsikale.    

Veebileht

www.uhasselt.be

Kreeka Riiklik Uurimiskeskus - NHRF

Üldinfo

Kreeka Riiklik Uurimiskeskus (NHRF), Kreeka üks suurimaid uurimiskeskusi, asutati 1958. aastal ning kandis algselt nime Kuninglik Uurimiskeskus. Tegu on mittetulundusliku uurimiskeskusega, mis kuulub Kreeka haridus- ja religiooniministeeriumi teaduse ja tehnoloogia peasekretariaadi alla. 1979. aastal loodud teoreetilise ja füüsikalise keemia instituut on üks Kreeka Riikliku Uurimiskeskuse kolmest instituudist ning selle eesmärkideks on uurimistöö edendamine teoreetilise ja arvutikeemia ning -füüsika ja eksperimentaalse füüsikalise keemia ning keemilise füüsika valdkondades, noorte teadlaste koolitamine moodsa teaduse metodoloogias ja praktikates ning keskuse uurimistulemuste levitamine valitud tööstuslikes rakendustes kasutamiseks.      

Kontaktinfo

dr A. C. Cefalas: ccefalas@eie.gr      

Veebileht

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/pn-en.html

Tartu Ülikool – TÜ (nanostruktuuride füüsika labor/arukate materjalide ja seadmete labor)

 

Tartu Ülikooli füüsika instituudi nanostruktuuride füüsika labor(NSFL) on oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud nanoteadustele, täpsemalt materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele. Viimase aja uurimisteemad on seotud nanoosakeste ja lineaarsete nanostruktuuridega (nanotraadid, -torud, -fiibrid jms), samuti nanotoksikoloogia ja nanostruktuuride struktuuri ja mehaaniliste omaduste modelleerimisega. NSFL-i töötajad osalevad mitmetes EL-i projektides. Labor on ka 2011. aastal pikaajalise riikliku grandi saanud tippkeskuse „Mesosüsteemid – teooria ja rakendused” (http://www.fi.ut.ee/et/nanostruktuuride-fuusika-labor) liige. Mitmed labori töötajad on pidanud avalikke loenguid ning viinud koolides läbi töötube.

Labor tegeleb kõrgel tasemel rakendusuuringutega ning Eesti nanotehnoloogia kompetentsikeskuse liikmena kannab oma uurimistulemusi aktiivselt üle erasektorisse. Labori töötajad on kaasinvestorid 8 patendis, millest mõne õigused on ka Eesti ettevõtetel.  

Arukate materjalide ja seadmete labor(http://www.ims.ut.ee/) on TÜ tehnoloogiainstituudis 2003. aastal loodud interdistsiplinaarne uurimisrühm, kelle  eesmärgiks on erinevate valdkondade teadmiste abil töötada välja uusi materjale ning nende rakendusi, mis lubavad ehitada innovatiivseid seadmeid. Labori põhifookus on kunstlihaste arendamisel.

Projektis Quantum SpinOff on Tartu Ülikooli vastutusaladeks õpetajaharidus ja nanolabor.